EMPIRIA DUO
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 
 

Kompleksowe Rozwiązania
dla Administracji Samorządowej

 
 
Aktualności
  Aktualności  

Firma EMPIRIA DUO uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  29.07.2016 r.
  EMPIRIA DUO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00256/2016
Zaświadczenie nr CM-0511-308/JB/16
   
Edyta Bielak-Jomaa nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  09.04.2015 r.
  Dr Edyta Bielak-Jomaa będzie nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dr Bielak-Jomaa jest prawniczką, adiunktem w katedrze prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; od 2012 r. jest tam kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. Wykłada prawo pracy, problematykę migracji zarobkowych, bezrobocia i prawa socjalnego oraz europejskie prawo socjalne.

Jest autorką prac z zakresu ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Organizowała konferencje naukowe, m.in. na temat danych medycznych, danych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych oraz ochrony danych w kontekście pracy dziennikarzy.
Poprzedni GIODO dr Wojciech Wiewiórowski został odwołany w grudniu 2014 r. po złożeniu rezygnacji w związku z objęciem stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych i rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji oraz opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. GIODO jest wybierany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Kadencja Generalnego Inspektora trwa cztery lata.
   
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych  07.11.2014 r.
  W związku z ogłoszeniem tekstu ustawy z dnia 07 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmieniono zakres obowiązków oraz zasady wyznaczania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania informacji na temat charakteru zmian w ustawie.
   
Firma EMPIRIA DUO zdobywcą certyfikatu RZETELNA FIRMA  09.04.2014 r.
  Pracownicy oraz zarząd firmy EMPIRIA DUO od początku jej istnienia za swój główny cel postawili świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Dzięki temu, każdy klient może czuć się pewny, że świadczone dla niego usługi będą na najwyższym poziomie.

Z przyjemnością więc pragniemy poinformować, że starania firmy o najwyższy poziom obsługi zostały docenione przyznaniem firmie EMPIRIA DUO certyfikatu RZETELNA FIRMA.

Certyfikat ten jest gwarantem uczciwości oraz profesjonalizmu naszej firmy jako wiodących specjalistów w zakresie kompleksowych rozwiązań dla administracji samorządowej.
   
Społeczna Akademia Nauk i GIODO zawarli porozumienie o współpracy  25.02.2014 r.
  Uroczyste podpisanie odbyło się 25 lutego 2014 r. w Warszawie. W imieniu Akademii porozumienie podpisał prorektor ds. organizacji, dr inż. Zdzisław Szymański, a ze strony GIODO - Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas uroczystości obecni byli także: prof. dr hab. Edmund Szweda, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Kucharski, zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk dr Wojciech Słomka, Pełnomocnik Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego Biura GIODO.

Porozumienie dotyczy współpracy naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej oraz wydawniczej w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Przewiduje między ininnymi wspólną organizację seminariów, konferencji, szkoleń i praktyk zawodowych oraz realizację prac naukowych i badawczych, między innymi z zakresu ochrony danych osobowych w systemach bezpieczeństwa państwa. Zakłada także wzajemne uczestnictwo pracowników GIODO i Społecznej Akademii Nauk w szkoleniach realizowanych w tych instytucjach.

Społeczna Akademia Nauk (SAN) powstała w 1994 r. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Obecnie na 22 kierunkach kształci 18 tysięcy studentów. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA) i MOD’SPE Paris (Francja), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański lub francuski dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę.

Społeczna Akademia Nauk jest zdobywcą wielu wyróżnień, między innymi:
  • statuetki i tytułu Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
  • Ambasadora Polskiej Gospodarki 2011,
  • certyfikatu Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Roku,
  • Lider Nowoczesnych Technologii.
O wysokim poziomie kształcenia odpowiadającym zapotrzebowaniu rynku świadczy również uznanie ze strony pracodawców.

Społeczna Akademia Nauk zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
 
 
 

© Copyright 2016 EMPIRIA DUO - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
NIP: 6332231402, REGON: 243110996, KRS: 0000602796
Telefon: (32) 47 19 002, 728 295 434     E-mail: doradztwo@ochrona-danych.org